Услови куповине

 

Општи услови куповине

 

Условима куповине дефинисана су правила чије поштовање од стране продавца и купца обезбеђује успешно окончање продајних трансакција путем Интернет продавнице Српског народног позоришта. Условима куповине прецизиране су и последице које сносе Српско народно позориште и Купац, а које могу бити узроковане непоштовањем дефинисаних правила. Српско народно позориште задржава право промене општих услова куповине, сходно новим моментима понуде и законске регулативе, па је потребно пре сваке куповине проверити информације у вези општих услова куповине.

 

1.

Интернет продавница Српског народног позоришта омогућава плаћање карата путем платних картица при чему важи следеће ограничење: Интернет продавница Српског народног позоришта прихвата VISA, MasterCard и DinaCard платне картице које су од банке издаваоца одобрене за плаћање преко Интернета. Уколико нисте сигурни да ли ваша платна картица подржава ову опцију, молимо вас да то проверите са банком која је картицу издала. Прихватају се само платне картице издате у Србији. Средства на рачуну корисника се резервишу током процеса креирања наруџбе, док се рачун корисника терети тек након уручења карте и рачуна.
Корисник ће на свом изводу из банке видети да су средства пребачена на рачун eMS, фирме која врши услуге плаћања на интернету.

 

2.

За куповину путем Интернет продавнице Српског народног позоришта неопходно је да се претходно региструјете и да сте пријављени на систем.

 

3.

Српско народно позориште гарантује цену на дан куповине, без обзира на евентуалну промену цене пре извршене предаје карте/рачуна или одигравања представе.

 

4.

У случају грешке приликом куповине (нпр. прекид конекције са интернетом или недоступност процесора платних картица...), рачун Купца неће бити задужен.

 

5.

Купац је у могућности након куповине да се информише о статусу куповине путем свог e-mail налога или позивањем Српског народног позоришта..

 

 

 

 

 

 

 

Поступак за случај рекламације

 

1.

Поступак рекламације дешава се у два случаја:

Ако се купац обрати Српском народном позоришту писменим приговором.

Ако се финансијска институција чија је картица обрати eMS систему поводом трансакције.

 

2.

Уколико је рекламација усвојена од стране eMS система средства се враћају у потпуности Купцу путем VISA или MasterCard система у року од 8 дана од одобрења рекламације.

 

3.

Уколико се рекламација одобри трошкове рекламације сноси Интернет продаја Српског народног позоришта и Купац је ослобођен свих трошкова.

 

4.

Трговац (Српско народно позориште) је у обавези да повраћај средстава у случају уважене рекламације врши искључиво преко VISA и EC/MC метода плаћања.

 

 

 

 

 

Поступак за случај повраћаја средстава

 

1.

Када Купац, Интернет продаја Српског народног позоришта или eMS пониште трансакцију пре рока од 48 сати од физичке трансакције може доћи до повраћаја средстава.

 

2.

Уколико је узрок повраћаја средстава електронски систем банке - сва средства у пуном износу се враћају купцу у року од 8 дана.

 

3.

Уколико узрок за повраћај средстава није електронски систем банке, задржава се одговарајућа провизија.

 

 

 

 

 

 

Изјава о поверљивости податак

 

Трговац (Српско народно позориште) се обавезује да од клијента/купца неће захтевати, нити чувати у бази податке везане за платну картицу којом се трансакција реализује ( број картице, датум истицања, CVC2 и CVV број,.. )

 

 

 

Заштита података за време трансакције

 

Приликом уношења података о платној картици, поверљиве информација се преносе путем јавне мреже у заштићеној (криптованој) форми употребом SSL протокола и PKI система, као тренутно најсавременије технологије. Нити једног тренутка подаци о платној картици нису доступни нашем систему, па самим тим Српско народно позориште неће бити одговорно за злоупотребу истих.

 

 


Након што притиснете дугме Купујем ребацићемо вас на страницу на којој можете реализовати уплату вашом платном картицом. За сада уплате је могуће вршити само у динарима картицама VISA, MasterCard и DinaCard.


На Вашем изводу од Банке издаваоца Ваше платне картице ће бити приказано задужење за рачун eMS д.о.о. (www.e-services.rs) који посредује у овом промету роба и/или услуга у име и за рачун Српског народног позоришта.


Све уплате се реализују истог тренутка тако да своје карте можете подићи на нашој билетарници одмах након уплате.

 
Српско народно позориште
Позоришни Трг 1
21000 Нови Сад, Србија
ПИБ: 101651637
Матични број: 08066469
Шифра делатности: 9232 (рад уметничких установа)
Телефон благајне: 021/520-091, 021/6615-055
EMail: biletarnica@snp.org.rs
остали контакти (нови прозор)